© 2018  PUUR Publishers, Utrecht. Design. Media. Communicatie.

    KAMPONG MAGAZINE

    uitgever: PUUR Publishers

    Tweejaarlijkse ledenuitgave voor hockeyvereniging Kampong. Met sportieven aandacht voor het clubgevoel, topsport, breedtesport en de hockeyende kids. Inclusief advertenties en ruimte voor promotie van leden van de Kampong Business Club.